🔥📣ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONGRESU W 2024 r.!!!! 🔥📣  

Organizator:

Warsztaty

Podziel się

Warsztaty INDUSTRY NEXT to praktyczne prezentacje i możliwości wykorzystania najnowszych technologii w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej. Program warsztatów powstaje przy wsparciu strategicznych partnerów: Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Ostatnia edycja Warsztatów INDUSTRY NEXT odbyła się 1 czerwca 2022 r. Kolejna zaplanowana jest w 2023 roku.

>>ZOBACZ NAGRANIA WARSZTATÓW 2022

 WARSZTATY INDUSTRY NEXT

1 CZERWCA  2022

Międzynarodowe Targi Poznańskie - Scena Industry Next

Podczas ostatniej edycji eksperci zaprezentowali narzędzia i przykłady wdrożeń „cyfrowych bliźniaków” w branży automotive i produkcji maszyn. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę i kompetencje oraz poznać praktyczne rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i technologii wspierających digitalizację przemysłu wraz z możliwościami dofinansowania transformacji cyfrowej.

 

>>ZOBACZ NAGRANIA Z OSTATNIEJ EDYCJI WARSZTATÓW

AGENDA

WARSZTATÓW INDUSTRY NEXT 2022

EDIH HPC4Poland - DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY- DATAWEEK 2022

09:45-11:45

BLOK I pod patronatem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Dobre praktyki komercjalizacji technologii wspierających cyfryzację przemysłu

Agata Materna, Roman Niedzielski, PPNT

Internet Rzeczy i Sztuczna Inteligencja – dobre praktyki i przykłady wdrożeń u klientów z Europy Zachodniej i USA

Marek Bernolak, Jakub Bzdęga,  Apollogic

Technologie dla przemysłu w ofercie i rozwiązaniach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Piotr Nędzewicz, Piotr Nowak, Tomasz Markowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Standardy GS1 podstawą skutecznej digitalizacji łańcuchów dostaw i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw!

Joanna Redmer, GS1 Polska

Transformacja cyfrowa – Paperless w świetle Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Jan Błażejewski, IC Solutions

 

11:45-12:00

Przerwa

12:00-14:15

BLOK II pod patronatem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Wprowadzenie

Cezary Mazurek, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Tworzenie i realizacja strategii transformacji cyfrowej – metody i przykładowe realizacje

Krzysztof Pietrusewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Narzędzia transformacji cyfrowej przemysłu motoryzacyjnego i przykłady zastosowań

Krzysztof Witczak, Deloitte

Transformacja cyfrowa intralogistyki – narzędzia typu digital twin, przykłady wdrożeń

Paweł Pawlewski, Politechnika Poznańska

AR digital twin wizualny – wirtualna rekonfiguracja stanowisk roboczych na produkcji

Miłosz Ciżnicki, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Eksperymentalne lotnisko B+R i możliwości zastosowania w przemysłowych scenariuszach robotycznych

Piotr Szymaniak, Aerospace Lab Kąkolewo/Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Narzędzia IoT i przykłady ich zastosowań

Michał Błaszczak, EUHubs4Data/Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Narzędzia do symulacji komputerowych i możliwości ich zastosowania w przemyśle

Wojciech Szeliga, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

AI i kontrola jakości w przemyśle na przykładzie detekcji anomalii w procesie lakierniczym

Michał Jaroński, Shop4cf / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

 

PRELEGENCI I BLOKU WARSZTATÓW INDUSTRY NEXT 2022

POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

Agata Materna, Digital Innovation Hub Manager, Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)

Posiada ponad 4-letnie doświadczenie konsultacyjne i operacyjne w projektach z zakresu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w Polsce i Danii. Ukończyła studia w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska. W PPNT pracuje bezpośrednio z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, umożliwiając im rozwój.

Roman Niedzielski, Kierownik Zespołu Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych, Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)

Odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych w przedsięwzięcia technologiczne z branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT oraz nadzór nad spółkami portfelowymi, realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, wycenę technologii i spółek, transformację cyfrową przedsiębiorstw i rozwój innowacyjnego biznesu. Jest doświadczonym trenerem w zakresie modeli biznesowych, biznesplanów oraz pitchingu. Z ramienia Fundacji UAM pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach IC Solutions i KPMP Solutions.

Marek Bernolak, Specjalista ds. Internetu rzeczy (IoT), Apollogic

Łączy pasję do technologii z głębokim zrozumieniem potrzeb biznesowych nowoczesnych firm. Zdobywał doświadczenie przez ponad 15 lat pracy z największymi przedsiębiorstwami z branży ICT. Od początku 2020 roku jego obszarem specjalizacji jest Internet Rzeczy, Przemysł 4.0 i Transformacja Cyfrowa. Marek buduje długotrwałe relacje z klientami z całego świata. Koncentruje się na biznesowych aspektach wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Edukuje firmy, w jaki sposób technologia automatyzuje czasochłonne procesy, upraszcza codzienne czynności i sprawia, że środowisko pracy jest wygodniejsze. Marek brał czynny udział w inicjatywie Digital Innovation Hub. Aranżował wiele wdrożeń testowych, pokazów i spotkań z beneficjentami.

Jakub Bzdęga, AI / Data Engineer, Apollogic

Od ponad 5 lat tworzy rozwiązania sztucznej inteligencji w obszarach przetwarzania tekstu i danych sensorycznych pochodzących z urządzeń IoT. Implementuje rozwiązania w środowiskach Big Data, będących w stanie efektywnie procesować dziesiątki gigabajtów nowych danych dziennie. Projektuje i wdraża procesy przetwarzania danych oparte o rozwiązania chmurowe (AWS, Azure) oraz ich raportowania - od pojedynczej, surowej informacji po kompleksowy dashboard podsumowujący pracę setek urządzeń.

Piotr Nędzewicz, Kierownik Działu Komercjalizacji, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Odpowiada za zarządzanie ochroną własności intelektualnej oraz komercjalizację nowych technologii. Karierę zaczynał w 2007 roku w międzynarodowej firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach 2011 - 2022 związany był z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Początkowo, jako konsultant ds. transferu technologii oraz specjalista ds. innowacji, wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. W latach 2016 – 2017, jako menedżer inwestycyjny Funduszu Kapitałowego PPNT oraz członek rad nadzorczych spółek portfelowych, odpowiadał za inwestycje w nowe przedsięwzięcia technologiczne. W latach 2018-2022 kierował Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu PPNT. W ostatnich latach kierował również projektem standaryzacji usług poznańskiego Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future, finansowanym ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii, realizowanym w konsorcjum czterech podmiotów. Od marca 2022 r. kieruje Działem Komercjalizacji w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym. Jest ekspertem Komisji Europejskiej. Wykłada też w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej oraz na Studiach MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Markowski, Kierownik Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych, Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, członek Zarządu VAYASENS Sp. z o.o.

Pracownik naukowy, współautor publikacji oraz patentów z zakresu technologii automatycznej identyfikacji. Konsultant, kierownik i wykonawca szeregu projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z obszaru RFID i innych technik AIDC oraz sieci sensorycznych i IoT. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Piotr Nowak, Project manager, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Po ukończeniu studiów magisterskich oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (oraz w ESCP/EAP European School of Management w Berlinie) pracował w takich firmach jak Bosch Siemens Hausgerate, Schering AG oraz Jeronimo Martins & Bookers. Po odbyciu stażu na Uniwersytecie Stanforda w ramach Programu TOP 500 Innovators w 2012 roku uzyskał dyplom w zakresie „Science management and commercialization”. Od tego czasu pełni także rolę facylitatora zespołów projektowych wykorzystujących kreatywne techniki pracy grupowej nawiązujące do metodyk design thinking oraz service design. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym gdzie zajmuje się inspirowaniem i komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań oraz inicjowaniem i zarządzaniem projektami rozwojowymi w tym projektem e-Pack mającym na celu zaprojektowanie innowacyjnego inteligentnego opakowania zwrotnego wielokrotnego użytku .

Joanna Redmer, GS1 Polska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wydziale Ekonomii. Od roku 2002 zatrudniona w Instytucie Logistyki i Magazynowania (obecnie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania – Ł-ILIM). Od 2017 koordynatorka współpracy z GS1 Polska, a od 2019 pełnomocniczka Dyrektora Instytutu oraz liderka do spraw współpracy z GS1 Polska. Koordynuje działania w projektach B+R, usługowych (szkolenia, weryfikacja kodów), informatycznych i marketingowych. Od 2003 roku zajmuje się wdrażaniem standardów GS1, szczególnie w zakresie projektów wdrożeniowych etykiety logistycznej w łańcuchach dostaw dla sieci handlowych wraz z koordynacją wdrożeń u dostawców, a także komunikatów awizo dostawy (DESADV). Brała udział w pracach na rzecz wdrażania standardów GS1 w Siłach Zbrojnych RP we współpracy z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jan Błażejewski, Key Account Manager w IC Solutions

Od 5 lat pomaga wprowadzać system cyfrowego obiegu dokumentów w medycynie, branży finansowej i energetycznej. Propagator nowoczesnych rozwiązań w życiu codziennym i pracy. Realizuje projekty nastawione na zmianę całych procesów workflow w dużych organizacjach.

Warsztaty są bezpłatne. 

ZOBACZ NAGRANIA Z WARSZTATÓW 2022