🔥📣ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONGRESU W 2024 r.!!!! 🔥📣  

Organizator:

Kongres

Podziel się

KONGRES INDUSTRY NEXT to innowacyjny projekt promujący globalny rozwój przemysłu 4.0. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2021 r. przez zespół targów ITM INDUSTRY EUROPE oraz Grupę MTP. Kongres stał się miejscem prezentacji rozwiązań ery cyfrowej oraz pierwszą platformą dyskusji nad narzędziami wspierającymi przemysł mierzący się z aktualną rzeczywistością. Najbliższa, czwarta edycja odbędzie się w 2024 r.

Kongres INDUSTRY NEXT organizowany jest z inicjatywy zespołu największych targów przemysłowych w tej części Europy ITM INDUSTRY EUROPE. Kolejna edycja odbędzie się w 2024 r.

Polski przemysł produkcyjny jest coraz bardziej świadomy konieczności wprowadzania zmian. Koncepcja Przemysłu 4.0 i będąca jej istotą rewolucja przemysłowa obejmująca praktycznie wszystkie aspekty działalności biznesowej to dziś dla przedsiębiorstw właściwy kierunek.

Kongres będzie platformą dyskusji na temat wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się firmy działające w przemyśle. Partnerami Kongresu są kluczowe podmioty tego sektora.